Tuesday, May 02, 2006

Paghahanda at Pagdudulot Ng Pagkain

A.Subject Name:EPP-V

B.Lesson Reference No.:Umunlad sa Paggawa pah.84-86

C.Lesson Title: Pag-aayos ng Isang Cover

D.Lesson Description:

1.Pagpapakita ng mga kagamitan sa pag-aayos ng isang cover.

2. Pagsasagawa sa paghahanda ng isang cover.


E.Learning Outcomes:

Pagkatapos ng araling ito ang mga bata ay

-Natutukoy ang mga kagamitang gagamitin sa paghahanda ng isang cover

-Naihahanda ng maayos ang mga kagamitan sa paghahanda ng isang cover

-Naisasagawa nang may katiyagaan at maayos ang paghahanda ng isang cover

F.Learning Presentation:

Pagpapakita ng isang larawan ng mag-anak na sama-samang kumakain.Pag-uusap

tungkol dito.

Tunghayan ang ilang halimbawa ng paghahanda ng isang cover sa link na ito.
http://onlinesterling.com/helpfulhformal-table-setting.htm
http://www.keeneshops.com/PartyPlanningGuide/tablesettingMap.asp
ints/
dito mapapansin ang mga kagamitang ginamit sa paghahanda ng isang cover.

Learning Activity:

Tunghayan sa link na ito ang halimbawa ng paghahanda ng isang cover
http://home.comcast.net/~dinerware/bitz24.html
1.Anu-anong kagamitan ang ginamit sa paghahanda ng isang cover?
2.Isa-isahin ang mga ito?mga ginamit sa paghahanda ng agahan,tanghalian at
hapunan.
3.Isagawa kung paano ang paghahanda ng isang cover.


H.Learning Evaluation:Sagutan ang mga tanong sa lin,gamit ang class key na ito,esvilloso at
confirm class key na 1 2 3 4 5 6 7
http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp
I.Assigment:
Iguhit ang bumubuo ng isang cover.Ipaliwanag.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home