Wednesday, May 03, 2006

Pagluluto ng Mura at Masustansiyang Kakanin

A.Subject Name: EPP-V
B.Lesson Reference No.Patnubay ng Guro sa Pagtuturo ng Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Pah.238-256
C.Lesson Title:Mga Masustansiyang Kakanin
D.Lesson Description:
1. Mga Masustansiyang Kakanin
a.Puto. f. Okoy k.Miswa
b.Kutsinta g.Butse l.Tsamporado
c.Bibingka h.Suman m.Pospas
d.Maruyang Saging i.Mami n.Espasol
e.Ginataang Halu-Halo j.Palitaw o.Lugaw

-Ang mga masustansiyang kakanin tulad ng puto,kutsinta,bibingka,tsamporado,lugaw,
ay nagtataglay ng carbohydrate,taba,at langis na nagbibigay sa katawan ng init at lakas.

-Ang miswa,pospas,mami,at okoy ay nagtataglay din ng protina na kailangan sa paglaki
at pagbuo ng nasirang himaymay ng katawan.
-Ang maruyang saging at ginatang halu-halo ay nagbibigay ng init at lakas ng katawan.
Gayundin,nagtataglay ito ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan sa pagla-
ban sa sakit at impeksyon.

E.Learning Outcome:
Pagkatapos ng araling ito ang mga bata ay
Natutukoy ang mga masustansiyang kakanin
Naiisa-isa ang mga sustansiyang nakukuha sa iba't-ibang kakanin

F.Learning Presentation: Paklalakbay Sa Kantina
1.Pagbibigay ng pamantayan sa pagmamasid
2.Paklalakbay sa kantina
G.Learning Activity:
a.Anu-anong paninda ang nakita ninyo sa kantina?
b.Alin dito ang sinasabing masustansiyang kakanin?Bakit?
Ito ang isang halimbawa ng meryenda na mayaman sa carbohydrate.atb pang sustansiyang
makukuha dito.tingnan sa link na ito:

http://www.3aday.org/recipes/recipes.asp

http://pages.zdnet.com/AsiaBill/id8.html
c.Bukod sa nakita ninyo sa kantina, may maibibigay pa ba kayong masustansiyang
kakanin?
d.Kung ikaw ay bibili ng meryenda,aling mga pagkain ang bibilhin mo?Bakit?
H.Learning Evaluation:
Sagutin ang mga tanong sa link na ito,gamit ang class key na ito esvilloso,at confirm class key 1 2 3 4 5 6 7
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

I.Assigment:
Magdala ng mga larawan ng mga pagkaing kakanin na mayaman sa carbohydrate, mineral
at protina.

Tuesday, May 02, 2006

Pag-iimbak ng Pagkain

A.Subject Name: EPP-V

B.Lesson Reference No.Umunlad sa Paggawa pahina171_184

C.Lesson Title:Paraan ng Pag-iimbak

D.Lesson Description:
1.Mga pagkaing dapat imbakin (Gulay,Prutas,Isda,Karne ng baka at manok)
2. Paraan ng pag-iimbak ng pagkain
Pagbuburo-ang pamaraang ito ay maaaring gamitin sa gulay,isda o karne.Kapag ang asin ay nadikit sa gulay,isda o karne ang tubig ay lumalabas at ang asin ayapasok sa himaymay at ang pagkain ay tumitigas,kayat ang pagkasira ay maiiwasan.
Pagmamatamis-Ang pamamaraang ito ay ginagamit sa iba't-ibang uri ng prutas.Mahusay na
pangpreserba ang asukal.Ang buong prutas tulad ng santolat pinya ay inilalagay sa garapon at binubuhusan ng arnibal bago iniisterelisa.Kung minsan ang katas ng prutas ang ginagawang jam o jelly.Ang ibang prutas tulad ng pakwan,kamyas,at duryan ay ginagawang kendi.
Pagpapausok-Ang pagpapauysok ay isa pa ring pamamaraan ng pag-iimbak na pasumandaling nagpapatagal sa buhay ng mga pagkain.Ito ay nagbibigay ng magandang kaanyuan at matingkad na kulay ng pagkain. Ito ay ginagamit sa isda at paggawa ng hamon.
Pagtutusino-Ang pamamaraang ito ang ginagamit sa pag-iimbak ng karne at manok.Ang paggamit ng asin,asukal at salitre at iba pang pampalasa ay malaki ang naitutulong upang tumagal ang buhay ng pagkain.
3.Pagsasagawa sa pag-iimbak ng pagkain . tunghayan ang halimbawa ng isang uri ng pag-iimbak.Tunghayan ang larawang ito sa link na ito.Tinatawag itong tocino.
E.Learning Outcomes:
Pagkatapos ng araling ito ang mga bata ay:
Natutukoy ang mga pagkaing dapat imbakin
Nasasabi ang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain
Naipakikita ang wastong paraan ng pag-iimbak
F.Learning Presentation
1.Tingnan ang mga larawan ng pagkaing inimbak sa link na ito.
http//msxml.webcrawler.com/info.wbcrwl/search/images/Preserving%2BFruit%2BAnd%2BVegetables/1/18/1/-/0/0/1/1/1/1/-/-/-/on7%253A1146702443253/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/0/418/top.
2.Ito naman ang halimbawa ng mga pagkaing maaaring imbakin sa iba't-ibang pamamaraan
Halimbawa:Burong Mustasa, Tinapa ,Jam na Pinya ,Tocino
Pagsasabi ng mga bata sa aktuwal na nakita
G.Learning Activity:
1.Anu-anong pagkain ang maaari nating imbakin?
2.Anu-ano ang mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain? Ito ang isang halimbawa ng paggawa ng
pag-iimbak,tulad ng paggawa ng jelly,na makikita sa link na ito. http://www.mormonchic.com/recipe/recipebox/pages/jams-n-jellies.asp

3.Ano ang nagagawa ng asin sa binurong gulay?
4.Paano napapatagal ang pagkain kung ito'y gagamitan ng pagpapausok?
5.Bakit pumupula ang kulay ng karne tulad ng manok at baboy pag ginagamit ang paraang pagtutusino?
6.Sa paanong paraan inimbak ang mga prutas?
H.Learning Evaluation: Sagutin ang mga tanong sa link na ito gamit ang class key na esvilloso
at confirm class key 1 2 3 4 5 6 7.
http://www.prongo.com/quizstation/create/createdquiz.asp

I. Assigment:
Bawat pangkat magdala ng mga pagkain dapat imbakin.gaya ng prutas,gulay, isda,baboy o
karne,at manok.Ito ay ayon sa gusto ninyo.

Paghahanda at Pagdudulot Ng Pagkain

A.Subject Name:EPP-V

B.Lesson Reference No.:Umunlad sa Paggawa pah.84-86

C.Lesson Title: Pag-aayos ng Isang Cover

D.Lesson Description:

1.Pagpapakita ng mga kagamitan sa pag-aayos ng isang cover.

2. Pagsasagawa sa paghahanda ng isang cover.


E.Learning Outcomes:

Pagkatapos ng araling ito ang mga bata ay

-Natutukoy ang mga kagamitang gagamitin sa paghahanda ng isang cover

-Naihahanda ng maayos ang mga kagamitan sa paghahanda ng isang cover

-Naisasagawa nang may katiyagaan at maayos ang paghahanda ng isang cover

F.Learning Presentation:

Pagpapakita ng isang larawan ng mag-anak na sama-samang kumakain.Pag-uusap

tungkol dito.

Tunghayan ang ilang halimbawa ng paghahanda ng isang cover sa link na ito.
http://onlinesterling.com/helpfulhformal-table-setting.htm
http://www.keeneshops.com/PartyPlanningGuide/tablesettingMap.asp
ints/
dito mapapansin ang mga kagamitang ginamit sa paghahanda ng isang cover.

Learning Activity:

Tunghayan sa link na ito ang halimbawa ng paghahanda ng isang cover
http://home.comcast.net/~dinerware/bitz24.html
1.Anu-anong kagamitan ang ginamit sa paghahanda ng isang cover?
2.Isa-isahin ang mga ito?mga ginamit sa paghahanda ng agahan,tanghalian at
hapunan.
3.Isagawa kung paano ang paghahanda ng isang cover.


H.Learning Evaluation:Sagutan ang mga tanong sa lin,gamit ang class key na ito,esvilloso at
confirm class key na 1 2 3 4 5 6 7
http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp
I.Assigment:
Iguhit ang bumubuo ng isang cover.Ipaliwanag.

Monday, May 01, 2006

Pananahi sa Makina

A. Subject Name :Makabayan EPP-V

B.Lesson Reference No :Umunlad sa Paggawa 185-187

C.Lesson Title:Mga Bahagi Ng Makina

D.Lesson Description:

1. Itaas na bahagi ng makina
2. Ibabang bahagi ng makina
E.Learning Outcome:
Pagkatapos ng aralin ang mga bata ay

Natutukoy ang mga bahagi nga makina

Nailalarawan ang mga bahagi ng makina

F.Learning Presentation:

Tingnan ang larawan na makikita sa link na itohttp://msxml.webcrawler.com/info.wbcrwl/search/images/Sewing%2Bmachines/1/-/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/417/top

ito ang mga itaas na bahagi ng makina

G.Learning Activity:

Tunghayan ang mga larawan na makikita sa link na

itohttp://msxml.webcrawler.com/info.wbcrwl/search/images/Sewing%2Bmachines/1/-/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/417/top

1.Anu-ano ang mga bahagi ng makina?

2.Sabihin ang gamit ng bawat isa.

H.Learning Evalution:Sagutin ang mga tanong sa link na ito gamit ang class key na esvilloso at

confirm class key na 1 2 3 4 5 6 7

http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp

I.Assigment:

Pag-aralang mabuti ang mga bahagi ng makina.Tandaang mabuti ang mga bahaging itaas at ibabang bahagi ng makina.Humanda sa maikling paligsahan.